Puhetyyli ja siihen liittyvä käytösmalli ei katoa, vaan piiloutuu uuden tieltä

Toiselle paikkakunnalle muuttavat ihmiset säilyttävät vanhan puhetapansa ja sen mukanaan tuomat käytöksen piirteet alitajunnassaan, vaikka he sopeutuisivat puheellaan ja käytöksellään uuteen ympäristöön täysin.

Nykyaikana kynnys muuttaa toiseen kaupunkiin omalta paikkakunnalta on huomattavasti matalampi kuin viime vuosituhannella. Suomessa hyvä esimerkki tästä on suuri muuttoliike pääkaupunkiseudulle. Suomen kielen dosentti Hanna Lappalainen kuvailee suuria kaupunkeja erilaisten kielimuotojen sulatusuunina. Lappalainen on suomen kielen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

– Kun kaikki muut ympärillä puhuvat eri tavalla, voi olla vaikeaa säilyttää omaa puhetyyliään, vaikka haluaisikin, Lappalainen sanoo.

Lappalainen kertoo, että erilaisia aksentteja ja murteita pidetään kuitenkin nykypäivänä kiinnostavana ja mukavankuuloisina.

– Globalisaation myötä paikallisen identiteetin arvostus on noussut, hän kertoo.

Muiden positiivinen suhtautuminen omaan murteeseen voi olla silti enemmänkin kiusallista, jos siihen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Tällöin helpompaa on vain sulautua joukkoon.

“Maassa maan tavalla”

Kanadalainen muusikko Lawrence Hodge on asunut ympäri maailmaa. Erilaiset kulttuuriympäristöt puhetyyleineen ovat tulleet tutuksi. Hän on asunut eri paikkakunnilla Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Hän kertoo persoonansa ja puhetyylinsä eläneen vuosien varrella roimasti.

– Kiertelin yhtyeeni kanssa pitkin poikin Yhdysvaltojen itärannikkoa. Olin porukan ainoa kanadalainen. Ainoa tapa samaistua heihin oli alkaa ajattelemaan ja puhumaan kuin he. Maassa maan tavalla, Hodge tokaisee.

Hodge kertoo amerikkalaisten olevan aggressiivisempia puhetyyliltään sekä käytökseltään. Uuteen kotimaahan sopeutuminen tapahtui nopeasti, sillä hän vietti kaiken aikansa yhtyeensä kanssa tien päällä. Nyt hän asuu kolmatta vuosikymmentä Suomessa, mutta huomaa vanhan amerikkalaisen itsensä puskevan esiin keskustelutilanteissa toisten amerikkalaisten kanssa.

– Amerikkalainen, kuten kanadalainenkin käytös aksentteineen, on edelleen minussa. Tavatessani esimerkiksi amerikkalaisia ystäviäni se palaa heti takaisin. Saatan nauraa vitseille, joille en nauraisi muiden kuin heidän seurassaan.

Kotimaahansa Kanadaan palatessaan Hodge kertoo olevansa oma Montréalin lähiöissä kasvanut itsensä. Suomessa hän huomaa taas olevansa selkeämpi ja rauhallisempi tullakseen ymmärretyksi.

– Mielestäni puhetyyli ja käytös riippuu siitä, missä päin maapalloa satut olemaan sillä hetkellä. Ympäristöön sopeutuu aina, Hodge sanoo.

Ympäristö muovaa ihmistä

Logopedian professori Minna Lehtosen mukaan useiden kulttuurien tai ympäristöjen välillä toimivien ihmisten keskuudessa on suhteellisen yleinen kokemus siitä, että eri persoonallisuuden piirteet tulevat esiin erilaista kieltä käytettäessä.

– Tietty toimintaympäristö tai konteksti ja siinä kohtaamamme ihmiset herättävät meissä tiettyjä tunteita, asenteita ja käyttäytymismalleja, Lehtonen kertoo.

Jotkut persoonallisuuden piirteet ja käyttäytymismallit saattavat Lehtosen mukaan tulla voimakkaammin näkyviin tietyssä ympäristössä ja tiettyjen ärsykkeiden herättäminä. Käytetty kieli tai murre, kuten myös koko kulttuuriympäristö, voi olla yksi tällaisista ärsykkeistä.

Lue myös: Mikä on sinun murteesi?  Suomi toisena kielenä opintoihin saattaa päätyä oppilaita, jotka pärjäisivät äidinkielen tunneilla – näin kielitaito saattaa jäädä heikommaksi kuin pitäisi