Suomalaiset tv-tuotannot kärsivät koronasta – pulaa jopa näyttelijöistä

Päällekkäiset tuotannot aiheuttavat haasteita suomalaisten tv-tuotantojen näyttelijävalintoihin. Myös kuvauspaikkoja sekä käsikirjoituksia on jouduttu muuttamaan.

Viime keväänä pahimman koronaepidemiahuipun aikaan useampi tv-tuotanto joutui lykkäämään kuvausten aloittamista.

Kevään tuotantojen siirtyminen syksylle on johtanut siihen, että syksyllä kuvataan normaalia enemmän eri tuotantoja, kertoo tuotantoyhtiö Dionysos Films Oy:n tuotantopäällikkö Timo Lahtinen.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että tuotannoilla on yksinkertaisesti pulaa näyttelijöistä sekä tuotannoissa työskentelevistä ammattityöryhmistä. Näyttelijät tekevät useampaa tuotantoa yhtäaikaisesti ja tämä hankaloittaa myös käsikirjoitusten toteuttamista, Lahtinen sanoo.

Uudet terveysohjeistukset tuotantoyhtiöille

Audiovisual Producers Finland (APFI) julkaisi elokuun lopulla uuden ohjeistuksen tuotantoyhtiöille kuvauksissa koronavirusepidemian aikana noudatettaviksi terveysturvatoimintaohjeiksi. Ohjeistuksen mukaan tuotantoyhtiöiden tulee ilmoittaa selkeästi tuotantokohtainen vastuuhenkilö, joka antaa toimintaohjeita ja vastaa työryhmän jäsenen terveydentilaan liittyvissä asioissa.

Uudessa ohjeistuksessa on huomioitu erityisesti Suomeen ulkomailta saapuvan tuotantohenkilökunnan tarkka ohjeistaminen Covid-19-virukseen liittyen.

– ­­­Matkustusrajoituksien helpottumisen myötä yhteistyötä kansainvälisten tuotantojen kanssa pystytään jatkamaan. Tämän takia on erittäin tärkeää, että meillä on selkeät toimintaohjeet ulkomaisille tuotannoille, jotta kuvauksia pystytään toteuttamaan koronapandemian takia turvallisesti, kertoo APFI:n kansainvälisten asioiden päällikkö Anni Wessman.

Käsikirjoituksissa kohtauksia on siirretty sisätiloista ulkoilmaan tartuntariskien vähentämiseksi.

Kuvauspaikoilla erityisjärjestelyitä riskien ehkäisemiseksi

Dionysos Films Oy:n tuotantopäällikkö Timo Lahtinen vastaa muun muassa Karppi-sarjan kolmannen tuotantokauden kuvausten toteuttamisesta terveysturvatoimintaohjeiden mukaisesti. Kuvauspaikoilla tuotantotyöryhmän jäsenet käyttävät hengityssuojaimia ja kanssaihmisiin kameran lähettyvillä pyritään pitämään turvaetäisyys, Lahtinen sanoo.

– Pyrimme aikatauluttamaan kuvauspäivät siten, että kaikki tuotantoon kuuluvat työryhmät eivät saapuisi täysin samanaikaisesti kuvauspaikalle tekemään valmisteluita. Toiminta on porrastettua, jotta vältytään suuremmalta yhtäaikaiselta liikkumiselta, Lahtinen sanoo.

Kuvauspaikoilla etenkin näyttelijöiden terveys pyritään turvaamaan. Puvustajilla on käytössä suojakäsineet ja suojamaski. Puvustustiloja desinfioidaan useita kertoja kuvauspäivän aikana.

Tuotantoryhmät joutuvat sopeutumaan jatkuvasti äkillisiin muutoksiin myös kuvauspaikkojen suhteen. Aiemmin sovittuja kuvauslokaatioita perutaan pahimmassa tapauksessa muutaman päivän varoitusajalla koronaepidemian takia.

  • Terveystoimintaohjeistus on laadittu yhteistyössä: Näyttelijäliiton, Suomen journalistiliiton sekä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry:n kanssa
  • Ohjeistus on työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymä
  • Ohjeistuksen on allekirjoittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen