Totuus nuorista kuskeista on mainettaan parempi

Iltapäivälehtien otsikot luovat synkän kuvan nuorten kuolemankolareista ja kaahailusta liikenteessä. Yksittäistapauksista lehdet saavat mehevimmät tarinat, mutta ne eivät kerro totuutta nuorista kuljettajista.

Liikenneturva julkaisi vuoden 2019 alussa tilaston, jonka mukaan nuorten kuljettajien (15-24-vuotiaat) liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on laskenut yli 40 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen kertoo, että nuorten kuljettajien onnettomuuksien määrän vähentyminen on usean tekijän summa. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi pyritään vaikuttamaan sen keskiössä olevaan kolmiyhteyteen: kuljettajaan, ajoneuvoon ja liikenneympäristöön.

Kaikilla näillä osa-alueilla yleinen turvallisuuskehitys on ollut myönteinen.

Jääskeläisen mukaan tärkeä virstanpylväs myönteisessä kehityskaaressa oli mopokorttiuudistus vuonna 2011. Tilastot osoittavat, että uudistuksen jälkeen liikenteessä loukkaantuneiden nuorten kuljettajien määrä on laskenut peräti 60 prosentilla kymmenen vuoden takaisiin lukuihin verrattuna.

Myös ajoneuvojen turvatekniikan kehittyminen ja leviäminen nykyiseen autokantaan on vähentänyt onnettomuuksia ja kuolonkolareita. Yhä useamman nuoren kuljettajan ajovirheitä korjaavat ajoneuvon ajovakauden hallintajärjestelmä ja automaattinen hätäjarrutus.

Suuri osa nuorista kuljettajista ajaa turvallisesti

Liikenneturvan kyselyjen perusteella nuoret suhtautuvat myönteisesti liikenneturvallisuuteen. Valtaosa nuorista kuljettajista noudattaa liikennesääntöjä ja käytös liikenteessä on turvallisuushakuista. Vain noin kymmenen prosenttia nuorista kuljettajista kuuluu riskiryhmään, mikä on hyvä uutinen.

Liikenneturvan tutkimusten perusteella nuorilla on kuitenkin aikuisväestöä enemmän vaikeuksia valita viisaasti ryhmäpainetilanteissa. Esimerkiksi asenteet alkoholin tai älypuhelimen käyttöä kohtaan liikenteessä ovat sallivampia kuin aikuisilla, vaikka yleinen suhtautuminen rattijuopumusta kohtaan onkin tiukentunut.

Lainsäädännön tarkoitus on osoittaa kuljettajalle turvallisen liikennekäyttäytymisen raamit. Lainsäädäntö toimii myös nuoren tukena: on helpompi perustella kavereille omia turvallista ajoa tukevia päätöksiä lainsäädännöllä ja poliisivalvonnalla.

Onnettomuusauton kuljettaja on useimmiten nuori mies. Mahdollisimman monet heistä pyritään tavoittamaan varusmiespalveluksen aikana. Liikenneturva järjestää yhdessä Puolustusvoimien kanssa liikennekasvatusta, jossa nuoret yhdessä pohtivat keskustelun keinoin muun muassa suhdettaan alkoholiin, älylaitteisiin liikenteessä tai väsyneenä ajamiseen.

Nuoret kuskit ovat mainettaan parempia, kertoo Liikenneturvan tammikuinen tilasto. Terhi Harper/Liikenneturva

Omien vanhempien esimerkki kannustaa nuorta turvalliseen ajoon

Tutkimusten mukaan vanhempien esimerkillä, ohjauksella ja valvonnalla on suuri vaikutus nuoren käyttäytymiseen liikenteessä. Vanhemman esimerkki parhaimmillaan herättää nuoressa vastuullisuuden tunteen ja ymmärryksen siitä, että omalla ajokäyttäytymisellä on seurauksensa.

Myös viime vuonna uudistunut kuljettajaopetuksen tutkinto korostaa ajo-opetuksessa ajokortin suorittajan omaa motivaatiota ja itsenäisiä oppimisvalmiuksia aiempaa enemmän.

Jääskeläinen ei näe estettä sille, etteivätkö nuorten kuljettajien onnettomuustilastot näyttäisi vähentyneitä lukuja jatkossakin. Tämä kuitenkin vaatii määrätietoista työtä liikenneturvallisuuden puolesta. Keskustelua ja viestimistä omista positiivisista valinnoista nuorelta toiselle tulee ylläpitää myös tulevaisuudessa.