Sairaan laillinen koira

Eläinsuojelulain mukaan eläinjalostus, josta voi aiheutua kärsimystä tai merkittävää haittaa eläimen terveydelle, on kielletty. Tätä ei kuitenkaan käytännössä pystytä valvomaan. Asiaan toivotaan parannusta uudessa eläinsuojelulaissa. Laki tulee eduskunnan käsittelyyn keväällä 2021.

 

Eläinsuojelulain mukaan eläinjalostus, josta voi aiheutua kärsimystä tai merkittävää haittaa eläimen terveydelle, on kielletty. Tätä ei kuitenkaan käytännössä pystytä valvomaan.

Uuteen eläinsuojelulakiin toivotaan parannusta asiaan. Laki tulee eduskunnan käsittelyyn keväällä 2021.

Lyhytkalloisen koiran pyöreät kasvot hellyttävät. Lemmikin ostaja voi helposti ihastua esimerkiksi bulldogin söpöön naamaan ymmärtämättä sen olevan haitaksi koiran hyvinvoinnille.

Pitkälle jalostetut koirarodut kärsivät rakenteellisista vioista. Tällaisia koirarotuja ovat esimerkiksi englanninbulldogit, ranskanbulldogit ja bostoninterrierit.

Ongelmallisten koirarotujen suosio on kasvanut.

Eläinlääkäriliiton mukaan kehityshäiriöisten koirien lisääntyminen keskenään on epäeettistä ja kestämätöntä. Haitalliseen jalostamiseen pitäisi puuttua lainsäädännöllä.

Koirien rekisteröiminen viranomaisen ylläpitämään tunnistusmerkitärekisteriin olisi Helsingin valvontaeläinlääkäri Kirsi Swanin mukaan tärkein ensiaskel siihen, että koirien jalostamista pystyttäisiin valvomaan.

Nykyisin vain noin 16 000 koiraa Suomen arviolta 700 000 koirasta on rekisteröity kennelliiton rekisteriin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän esityksestä koirien tunnistusmerkintää ollaan säätämässä pakolliseksi. Näillä näkymin tunnistusmerkintärekisteri saadaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2022.

Uuteen eläinsuojelulakiin pitäisi eläinlääkäriliiton mukaan kirjata lisäksi eläinlääkäreiden ilmoitusvelvollisuus koirien perinnöllisten vikojen korjaamisesta. Jos esimerkiksi koiralle tehdään hengitysteiden avausleikkaus, siitä tulisi merkintä rekisteriin.

Tällöin korjausleikatut koirat olisivat tiedossa, eikä näillä koirilla saisi enää teettää pentuja.

— Lakivelvoitteen tulisi olla yksityiskohtainen, jotta eläinlääkärillä olisi mahdollisuus ilmoittaa asiasta vaitiolovelvollisuudestaan huolimatta, sanoo Swan.

Ilmoitusvelvollisuuden lisääminen eläinsuojelulakiin on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.

Valvonnan ongelmat

Koirien rakenteelliset ongelmat eivät yleensä näy päällepäin. Vaivoja ovat esimerkiksi lyhytkuonoisten rotujen hengitysteiden ahtauma, kingcharlesinspanielieilla esiintyvä Arnold-Chiarin syndrooman aiheuttama pikkuaivojen valuminen selkäytimeen tai saksanpaimenkoiran kivulias lonkkavika.

Vaivojen toteaminen valvontaeläinlääkärin tarkastuksessa on vaikeaa. Valvontaeläinlääkäri voi vaatia, että koiraa kävelytetään tai juoksutetaan nähdäkseen reagoiko eläin siihen jotenkin.

Valvontaeläinlääkäri voi myös määrätä vaivalloisesti kävelevän tai liian helposti hengästyvän koiran hoitoon, mutta sen lisääntymistä he eivät voi estää.

Toisaalta esimerkiksi kaksi vuotta sitten korjausleikattu ranskanbulldoggi voi hengittää ja kävellä kuin täysin terve koira. Tunnistusmerkintä estäisi pentujen teettämisen tällaisella koiralla.

Swanin mukaan uudessa eläinsuojelulaissa täytyisi olla hyvin selkeät kriteerit sille mikä on koiralle haitallinen ominaisuus. Tämä helpottaisi valvontaeläinlääkärin työtä.

— Brakykefaalisten, eli hyvin lyhytkuonoisten, rotujen osalta tarvittaisiin hyvin yksiselitteiset kriteerit. Esimerkiksi terveen koiran kuonon suhde ja pituus verrattuna pään kokoon pitäisi määritellä.

Valistus yhtä tärkeätä kuin lain uudistaminen

Kirsi Swanin mielestä valistusta pitäisi lisätä. Ongelmaan olisi puututtava eläinten hankintavaiheessa.

Ihmisten olisi ymmärrettävä, että vaikka jokin tietty ominaisuus olisi kuinka rodulle tyypillinen, on se silti sairaus.

Eläinlääkäriliitto valistaa vuoden 2019 eläinlääkäriksi valitun Teija Korhosen johdolla mainostajia siitä, etteivät he käyttäisi lättäkuonoisia koiria mainoksissa.

Hellyttävän näköinen koira mainoksessa saattaa houkutella hankkimaan sellaisen. Ostaja ei välttämättä ymmärrä taustalla olevia terveydellisiä ongelmia.

Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Sveitsin eläinsuojelulakien vertailua

Lähteet: MMM (Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä, 2012), Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 154/2018 (2.2.1 Lainsäädäntö eräissä maissa)

 

Lue myös nämä:

Kotien olosuhteet ovat usein sopimattomat lemmikkieläimille — kuiva ilma ja ahtaat tilat vaivaavat

Kun köyhän lemmikki sairastuu